Menu
Site Selector

ВГД по света

Като инвестирате в опитен партньор, Вие създавате предпоставка за дългосрочен успех на Вашата компания и добра основа, за развитие на Вашия бизнес.

С почти 500 човека персонал, ВГД се е превърнал в опитен партньор за бизнеса на предприятията в Централна Европа.

За контакти

Посете уебсайтът и на останалите членове от групата на ВГД.