Menu
Site Selector

Услуги по обработка на работна заплата

Услуги

конфиденциалност-професионализъм-надеждност

 Нашата фирма предлага следните услуги:

  • калкулиране на заплати, изготвяне на платежни ведомости;
  • изготвяне на платежни нареждания за превеждане на данъци, социално и здравно осигуряване;
  • осчетоводяване на заплати;
  • пенсионно осигуряване;
  • изготвяне на отчети за управленски нужди;
  • превеждане на заплатите по сметките на служителите;
  • установяноване на контакт със съответните данъчни власти.