Menu
Site Selector

Счетоводство

Услуги

Искате да оптимизирате счетоводството си? Знанието, което ние ви предлагаме, дава резултат веднага.

ВГД България е в готовност да Ви даде съвет или да подпомогне Вашето счетоводство, за да може винаги да бъдете в съответствие с всички задължителни разпоредби.

Предлагаме Ви следните услуги:

  • пълна обработка на Вашето счетоводство, включително всички задължения сврзани с представяне  на данъчни декларации;
  • оказване на помощ  във Вашето счетоводство;
  • оказване на помощ при организиране на Вашите вътрешни и външни финансови отчети;
  • изготвяне на Вашето счетоводство и  финансови отчети  в съответствие с националното законодателство;
  • изготвяне на междинни и заключителни отчети;
  • организиране на Вашето аналитично счетоводство;
  • изготвяне и проследяване на Вашето финансово планиране;
  • подпомагане в създаването на Вашия бизнес план.