Menu
Site Selector

Одит

Услуги

Искате предоставяне на надеждни данни и ограничаване на риска? Ние извършваме одит, който ще ви гарантира това.

С висококвалифицираните си одитори предоставяме следните услуги на нашите клиенти: 

  • Одит на междинните и годишни финансови отчети изготвени в съответствие с Националните и Международните счетоводни стандарти;
  • Одит на консолидирания пакет изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти и Международните стандати за финансови отчети;
  • Извършване на специален одит установен от закон (преобразуване, сливане вливане и др.);
  • Финансов дю дилиджънс.

Нашата цел е  не само да подпомогнем работата на  нашите клиенти чрез практически и специфични съвети така че, одитния процес да е нещо повече от обикновено законово задължение, но също така да им предоставим полезна и ценна бизнес информация и алтернативни решения. Това се гарантира от нашите високвалифицирани експерти, които имат значителен опит при одита на междинни, заключителни, годишни и консолидирани отчети на предприятия.