Menu
Site Selector

Бизнес консултиране

Услуги

При нужда от правен съвет? Ние ви съветваме във всички аспекти на търговското право, политика на придобиване и договорни отношения.

 С нашите висококвалифицирани професионалисти предоставяме на нашите клиенти следните услуги:

  • съвет при учредяване и управление на българско предприятие;
  • приспособяване на организационните форми, преструктуриране и помощ при внедряване;
  • организация на  управленските информационни системи: структура на  управленските информационни системи, преструктуриране и рационализиране;
  • услуги свързани с управление на  системите за  вътрешен контрол;
  • дю дилиджънс.