Menu
Site Selector

Новото правителство в България

Общи
31Дек.

От Ноември 2014 година България има ново правителство. Във връзка с това се очакват промени в осигурителното законодателство.